Wypowiedzenie umowy zbada sąd

Maj 13, 2009

Fakt, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odebrał wcześniej przyznane środki na prowadzenie badań geotermalnych Fundacji „Lux Veritatis”, przeanalizuje sąd. Pozew w tej sprawie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Fundacja skierowała tuż po zakończeniu prac objętych zerwaną przez Fundusz umową. – Zwróciliśmy się do sądu o naprawienie szkody. Byliśmy już w trakcie prac i podpisaliśmy umowy z wykonawcą, kiedy odebrano nam dotację – zaznacza o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Cały czas mówiliśmy, że zerwano z nami umowę jednostronnie. Dlatego odwołaliśmy się do sądu, by tę sprawę rozstrzygnął. Zanim to uczyniliśmy, chcieliśmy pokazać, że zrobiliśmy wszystko zgodnie z przyznaną nam koncesją – powiedział nam o. Jan Król CSsR.
W ocenie prof. Jana Szyszko, posła PiS, skierowanie sprawy na drogę sądową było konieczne, gdyż spór, jaki powstał pomiędzy NFOŚiGW i Fundacją „Lux Veritatis”, po nieuzasadnionym odebraniu Fundacji wcześniej przyznanych środków na prowadzenie prac wiertniczych, powinien zostać wyjaśniony. – Z jednej strony, mamy sukces, bo prace w Toruniu zakończyły się powodzeniem i ci, co wątpili, ci, co uważali, że te działania są nieracjonalne, nie mają żadnych argumentów. Z drugiej strony, jestem przekonany, że Fundacja ze strony formalnoprawnej wszystko dobrze przygotowała. Dlatego mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i że wyrok zapadnie szybko – podkreślił prof. Szyszko. Dodał, iż sąd badający sprawę powinien także wskazać i ukarać osoby, które doprowadziły do unieważnienia prawnie zawartej umowy, bo odpowiedzialność za takie działania powinna mieć charakter nie tylko moralny, ale i finansowy.
– Zwróciliśmy się do sądu o naprawienie szkody. Przypomnę tylko, że byliśmy już w trakcie prac i podpisaliśmy umowy z wykonawcą, kiedy odebrano nam dotację. Powiem tylko, iż pozew został dobrze przygotowany przez specjalistów i sprawa wydaje się jasna. Chyba że proces będzie miał charakter polityczny – podkreślił o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Zaznaczył przy tym, że pozostawienie tej sprawy bez dalszego biegu byłoby „grzechem zaniedbania” i oznaką słabości.
Prace przy odwiercie geotermalnym w Toruniu rozpoczęły się w sierpniu ubiegłegu roku. Innowacyjny projekt, odwiert poszukiwawczo-badawczy miał być finansowany z dotacji NFOŚiGW, z którego Fundacja „Lux Veritatis” miała otrzymać 27 mln złotych. Pod koniec maja ub.r. Fundusz jednak wypowiedział prawnie zawartą umowę, a stało się to na wyraźne polecenie szefostwa Ministerstwa Środowiska. Fundacja, która już rozpoczęła wiercenia, została bez źródła finansowania badań. Do tego w lutym br. MSWiA ostatecznie nie zezwoliło społecznemu komitetowi na przeprowadzenie zbiórki publicznej, która miałaby wspomóc badania. Mimo to w marcu br. pomyślnie zakończony został pierwszy etap prac.

czytaj całość Nasz Dziennik

Reklamy

Przestańcie szkodzić Polsce!

Kwiecień 27, 2009

Coraz więcej osób składa swój podpis pod listem otwartym do premiera Donalda Tuska i marszałków Sejmu i Senatu: Bronisława Komorowskiego i Bogdana Borusewicza, przeciwko dyskryminowaniu Radia Maryja i inicjatyw z nim związanych.

W liście opublikowanym w „Naszym Dzienniku” 5 marca br. czytamy m.in

„Zwracamy się do Panów jako do osób, które sprawują najważniejsze funkcje państwowe i zgodnie z Konstytucją RP ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację budzącą nasze głębokie zaniepokojenie. Uznaliśmy, że ten niedobry stan rzeczy nie może dłużej trwać i powinniśmy przypomnieć Panom ich konstytucyjne obowiązki, które potwierdzone są w słowach złożonej przez Panów przysięgi: „A dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem” oraz: „Uroczyście ślubuję (…) czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli”. Bardzo krytycznie oceniamy działania Panów wchodzące w zakres powyższych słów przysięgi. Pragniemy zwrócić uwagę na karygodne zaniedbania, które wręcz przeczą tej przysiędze. Chodzi o to, że poddane Waszej odpowiedzialności i kontroli służby państwowe jawnie przeszkadzają i blokują ważne inicjatywy oddolne, uniemożliwiając rozwój pomyślności i dobra obywateli. (…) Inicjatywy związane z Radiem Maryja są pod tym względem zupełnie wyjątkowym zjawiskiem. Z jednej strony w skrajnie niesprzyjających warunkach tworzą imponująco pożyteczne dzieła, które przysparzają dobra naszej Ojczyźnie i budują wspólnotę nawiązującą do najlepszych tradycji narodowych. (…) Z drugiej strony wszystkie przedsięwzięcia związane z Rodziną Radia Maryja powstają w atmosferze trudnej do zrozumienia wrogości, która przejawia się nie tylko w tworzonych sztucznie przeszkodach i złośliwych blokadach, ale także w demonstrowanej publicznie niechęci przez różne wypowiedzi i obraźliwe komentarze osób publicznych, których zachowania nie sposób dłużej tolerować. Jaskrawym przykładem naruszenia konstytucyjnych powinności jest to wszystko, co wiąże się z całą serią działań bezprawnie blokujących przyznane już fundusze na rozbudowę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także na badawczy projekt geotermalny w Toruniu.

Podpisy można kierować za pośrednictwem poczty e-mail:
zbyszeksulsopot@poczta.onet.pl lub rafal.broda@op.pl
Można to też uczynić korespondencyjnie:
prof. Rafał Broda, ul. Armii Krajowej 77 m. 9, 30-150 Kraków

Pełna lista osób, które podpisały petycję, dostępna jest na stronie internetowej MY NARÓD. Tam też można interaktywnie wpisać się na listę sygnatariuszy.

Pełen tekst listu


Fundacja „Lux Veritatis” oświadcza

Marzec 20, 2009

W ostatnich miesiącach Fundacja „Lux Veritatis” jest obiektem nieustannych ataków ze strony różnych polityków i mediów. Wydaje się, że jest to atak na ludzi wiary, ludzi, dla których sprawy Polski są szczególnie ważne, ludzi solidarności społecznej. – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w „Naszym Dzienniku”.
Ten atak jest kierowany przez tych, którzy w ten sposób najprawdopodobniej chcą odwrócić uwagę społeczeństwa od faktycznych problemów i zagrożeń, jakie dotknęły naszą Ojczyznę.
Dzisiejszy „Puls Biznesu” podał „sensacyjną” w jego ocenie informację o kontroli skarbowej, którą w dniu 16 lutego br. rozpoczął generalny inspektor kontroli skarbowej na polecenie ministra finansów.

Otóż uprzejmie informujemy wydawcę, dziennikarzy i czytelników tej gazety, że Fundacja „Lux Veritatis” podlega kontroli skarbowej i innym kontrolom w zakresie prawidłowości rozliczeń od początku istnienia, a w ostatnich dwóch latach szczególnie często. Okres objęty aktualną kontrolą ministra finansów, tj. lata 2005-2007, był już badany przez urząd skarbowy w 2007 roku i zakończył się decyzją ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe za ten okres (3 lat) w kwocie 2546,40 złotych. Fundacja kontrolowana była zarówno przez urząd skarbowy właściwy dla jej siedziby, jak też przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz przez inspektora nadzoru budowlanego.

W kwestii dokumentów w sądzie rejestrowym, informujemy Państwa dziennikarzy, że są one dostępne dla każdego zainteresowanego, nasz numer KRS podany jest we wszystkich oficjalnych dokumentach. Wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej działalności podajemy również na stronie internetowej Fundacji.
Fundacja składa również sprawozdania ze swojej działalności do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób zarządzenia obecnej kontroli przez ministra finansów oraz medialne jej nagłośnienie, a także wypowiedzi członków rządu dotyczące naszej Fundacji utwierdzają nas w przekonaniu, że jest to kontrola wyłącznie na zamówienie polityczne.

Zarząd Fundacji „Lux Veritatis”

(źródło:wiara.pl)


Przeszkadzają, a woda i tak płynie

Marzec 16, 2009

Z odwiertu geotermalnego w Toruniu znów popłynęła gorąca woda. Prace wykonywane przez firmę z Jasła trwają wbrew przeszkodom stawianym przez ekipę rządową, która uniemożliwia pozyskanie funduszy dla wykorzystania energii odnawialnej przez Fundację „Lux Veritatis”. Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel Radia Maryja, zaznacza, że w walkę z dziełami wyrosłymi przy radiu zaangażowanych jest aż dziewięć ministerstw.
W nocy z piątku na sobotę z toruńskiego odwiertu geotermalnego znów popłynęła gorąca woda. Jak mówi o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, prace badawczo-odkrywcze trwają, by zachęcić wszystkich Polaków do korzystania z naturalnych wielkich dóbr, którymi Polska została obdarzona przez Pana Boga.
Ostatnio w naszym odwiercie został poszerzony interwał na głębokości 2080 do 2320 metrów. Zapuszczono rury do pompowania oczyszczającego i wykonano to pompowanie oraz zrobiono kwasowanie – mówi o. Tadeusz Rydzyk. Następne prace to pompowanie oczyszczające po kwasowaniu, pomiary i wpuszczenie filtrów. – Będzie przez nie wpływać gorąca i zmineralizowana woda, którą będziemy wydobywali na powierzchnię -dodaje dyrektor Radia Maryja. Filtry będą miały około 180 do 200 metrów długości. Pomiędzy nimi będzie odpowiedni łącznik. W ten sposób prace przy pierwszym odwiercie będą niedługo zakończone. Wtedy firma z Jasła przystąpi do drugiego odwiertu przeznaczonego do zatłaczania wydobytej wody w głąb ziemi.
– Głównym celem pierwszego otworu było przebadanie wapienia muszlowego, który leży poniżej jury dolnej. Na terenie środkowej i północnej Polski wszystkie ciepłownie geotermalne ujmują wodę z utworów jury dolnej – tłumaczy inż. Henryk Biernat z firmy Polgeol. Natomiast w środowisku naukowym zastanawiano się, czy poniżej jury dolnej warstwa wodonośna będzie dobrym kolektorem pod względem występowania wód geotermalnych. – Konstrukcja otworu została tak dobrana, aby przebadać utwory jury dolnej, żebyśmy wiedzieli, jakie są parametry kolektorskie tej warstwy – informuje inż. Biernat. Okazało się, że jura dolna gwarantuje większą wydajność. Dlatego niższy poziom w odwiercie toruńskim został zlikwidowany i firma z Jasła powróciła do utworów jury dolnej.
Jak mówi dyrektor Radia Maryja, pracom tym towarzyszą ogromne problemy finansowe.

– Obecny rząd ma na ten cel, czyli na energię odnawialną, specjalne fundusze krajowe i unijne, jest to wiele miliardów. Te są jednak chyba przyznawane uznaniowo, myślę, że tak zwanym „swoim” – mówi o. Tadeusz Rydzyk, który zdementował też słowa prezesa NFOŚiGW, który w czasie konferencji prasowej zadeklarował, że Fundacja „Lux Veritatis” może ponownie ubiegać się o fundusze. – Nie jest to prawdą, gdyż tenże Fundusz dokonał niedawno zapisu, że podmioty, z którymi rozwiązano umowę, a przecież z nami zerwano jednostronnie umowę, nie mogą przez 3 lata ubiegać się o takie dotacje – tłumaczy o. Tadeusz Rydzyk i dodaje, że przecież Fundacja otrzymała koncesję na określony czas i nie może czekać tak długo. – Zrobiono ten zapis chyba ze względu na Fundację „Lux Veritatis”. Widocznie jest założeniem, aby uniemożliwiać wspieranie działań polskich i z kręgów katolickich dla dobra Polaków – podsumowuje dyrektor Radia Maryja.

Czytaj resztę wpisu »


Czy wiecie..

Marzec 15, 2009

..że dziś udało mi się zrobić mój pierwszy filmik na you tube!!
Wstawiłam ten filmik na blogu do działu „Wesprzyj Geotermię Toruńską .
Pokazuję go również tutaj w tym dziale ogólnym.Już się zorientowałam na czym polega technika tworzenia tych filmów. Cieszę się ,że sama do tego doszłam.

Zobaczcie tutaj jest ten filmik.

Kapela znad Baryczy..

I jeszcze taka sprawa:
W tym dziale Geotermia , na moim blogu jest już dawno wstawiony filmik „Lepszy Rydz niż puste obietnice”. Wyobraźcie sobie ,że jakiś życzliwy doprowadził do usunięcia tego filmu. Szukałam tego filmiku w sieci w innych miejscach , ale nie udało mi się znaleźć. Postanowiłam ,że jak go znajdę to zrobię porządną kopię i umieszczę na takim serwerze ,że nikt go nie dosięgnie. Ale żeby zrobić kopię , to trzeba wiedzieć jak. Dlatego właśnie pełna mobilizacja z mojej strony i już wiem jak się tworzy filmiki i kopie !!!!


Niech się Rząd wytłumaczy

Marzec 12, 2009

Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, zainteresował się szykanowaniem Fundacji „Lux Veritatis”. Chodzi o wyjaśnienie powodów niewydania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na pokrycie kosztów wykonania geotermalnych odwiertów badawczych. Rzecznik domaga się także wyjaśnień w sprawie okoliczności zerwania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy z Fundacją „Lux Veritatis” dotyczącej przyznania dotacji na ten cel. Równolegle sprawę m.in. tej umowy bada Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdza wykonanie ubiegłorocznego budżetu Funduszu.

geotermia_torun1

Rzecznik praw obywatelskich postanowił zająć się sprawą Fundacji „Lux Veritatis” po licznych skargach, które napłynęły do jego biura. W ocenie skarżących, decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nie wyraziło zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na pokrycie wydatków związanych z realizowaniem przez Fundację odwiertów badawczych w Toruniu, mających na celu pozyskiwanie ciepła i energii elektrycznej z zasobów geotermalnych, miała charakter dyskryminacyjny. Czytaj resztę wpisu »


Komunikat w sprawie geotermii w Polsce

Luty 14, 2009

Komunikat o. dyr. Tadeusza Rydzyka w sprawie geotermii w Polsce naszej narodowej

Kochani!

Wszystkich przyjaciół solidarnych z nami w naszej posłudze Prawdzie, Ewangelii, wszystkich rodaków, którzy interesują się sprawą odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu informujemy, że rozpoczynamy teraz tzw. kwasowanie na głębokości 2 tys. 920 metrów. Woda gorąca, o temperaturze ponad 82 st. C, jest. Zobaczymy tylko, czy to wystarczająca ilość. Wyżej jest woda o temperaturze 65 do 70 st. Celsjusza. Jest jej bardzo dużo. Możemy mieć nawet do 500 metrów sześciennych na godzinę. 80 procent Polski leży na takich gorących źródłach, Polska jest bogata różnymi złożami w naszej ziemi. Ukrywali to kiedyś komuniści. Trzeba tylko jednoczyć się w dobrym, gdy systematycznie i celowo jesteśmy jako Naród atomizowani i antagonizowani. Tym bardziej wierni Chrystusowi jak wszyscy wielcy Polacy w przeszłości jednoczmy się w dobrym, bądźmy sobie wzajemnie życzliwi, czyńmy wszystko, byśmy byli jedno w Prawdzie i budowaniu wspólnego dobra.

Po zakończeniu tego odwiertu powinniśmy zaraz przystąpić do następnego. Mamy jednak jeden bardzo poważny problem – zapłacenie za to. A problem zrobił nam nie kto inny, tylko ten rząd. Jak mówią nam specjaliści, znawcy, nawet w czasach komunistycznych badania geologiczne opłacał rząd. To, co powinien w Polsce robić rząd, robią teraz zwykli zakonnicy. A co robi rząd? Oni nawet z funduszy unijnych 67 mld euro wzięli dotąd tylko około 0,3 proc., to jest 866 milionów. Ale innym, w tym Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, odebrali dotacje. Słyszymy, że ten, kto odebrał nam dotacje na odwierty badawcze – Stanisław Gawłowski – ma zostać, chyba w nagrodę, ministrem ochrony środowiska. A minister Schetyna na dodatek zabronił na to zbiórki publicznej. W tym samym czasie pozwolił na zbiórkę publiczną Owsiakowi. Za to, jak mówią nam europosłowie, w Polsce ma być najdroższa energia. Możemy pytać, w jakiej rzeczywistości żyjemy? Dlaczego nie robiący nic sami, innym przeszkadzają, by coś dla Polski zrobić. Kochani, tym bardziej Bóg zapłać za wspieranie w działaniach i pomoc Fundacji „Lux Veritatis”, która robi te odwierty, Radiu Maryja, uczelni, Telewizji Trwam. Zachęcamy też wszystkich, uczcie się, jak pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi takie jednosemestralne studia, jak pozyskiwać te fundusze. Polska wpłaciła do Unii już bardzo dużo. W lutym zaczynamy następne takie studia. Pytajcie o nie w godzinach i dniach urzędowania pod numerem telefonu (056) 610 71 20.
Bóg zapłać za modlitwę, za życzliwość, za współpracę. I nie dajmy się jako Naród atomizować i antagonizować. Bądźmy jedno w całej Prawdzie. Uczy nas tego Pan Jezus.

Konta bankowe Radia Maryja

Konta złotówkowe
– PKO BP S.A. II/O Toruń
nr 69 1020 5011 0000 9602 0012 9130
– Bank Pocztowy S.A. O/Toruń
nr 77 1320 1120 2565 1113 2000 0003
z dopiskiem: „Dar na cele kultu religijnego”

Konta walutowe
EUR – PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 65 1020 5011 0000 9602 0105 7298

Funty GBP – PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 08 1020 5011 0000 9502 0105 7306

Dolary USD – PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 13 1020 5011 0000 9302 0105 7314
(Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze: SWIFT – BPKOPLPW)

Konto w USA
RADIO MARYJA, P.O. BOX 39565
CHICAGO, IL 60639-0565

Konto w Kanadzie
St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes – Credit Union Limited
40 John St., Oakville, ONT L6K 1G8
Numer konta: 84920